Myrte van Dijk

disclaimer

myrtevandijk.nl probeert een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt myrtevandijk.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan myrtevandijk.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Voor naamsvermelding, hyperlinks en gebruik tekst/inhoud van deze pagina is toestemming van Myrte van Dijk noodzakelijk.

myrtevandijk.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

myrtevandijk.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.